top of page

Restauratie / Renovatie Erfgoed

 

Ik ontwerp en begeleid restauraties van historische gebouwen voor zowel de particuliere opdrachtgever als voor bedrijven; verenigingen en overige instellingen.

Bij het ontwerpen van herbestemming haal ik graag het maximum uit het gebouw: Rekening houden met de historie, de oorspronkelijke functie en de gelaagdheid van het gebouw. Uit onderzoek zal blijken welke elementen van latere en eventueel mindere kwaliteit zijn. Door deze latere aanpassingen ongedaan te maken krijg je al direct een helderder gebouw. Daarna ga ik aan de slag met het nieuwe eisen en wensenpakket. Verder hou ik ook rekening met de hedendaagse duurzame samenleving: het toepassen van zo veel mogelijk cradle to cradle materialen. Isolatie hoort er ook bij, maar zal wel verantwoord moeten uitgevoerd worden. 

Een gebouw zo eerlijk mogelijk renoveren en of restaureren met originele materialen en met behoudt van autentieke details is de beste investering op termijn.  

 

De visie van bureau voor Restauratie erfgoed  is het vergroten en behouden van toegevoegde waarde in het gehele bouw proces d.m.v. het behouden en restaureren van waardevaste traditionele gebouwen. Dit betekent niet alleen historische gebouwen restaureren, maar ook het inventariseren van de woonwensen, het ontwerpen , budgetteren, herbestemming van het gebouw ontwikkelen, begeleiden, adviseren en regisseren van het gehele restauratieproces.

Met als basis de jarenlange ervaring op de woningmarkt en mijn ervaring als gepassioneerde bouwkundige tekenaar en uitvoerder bij Vereniging Hendrick de Keyser (www.hendrickdekeyser.nl) streef ik permanent naar het optimaliseren van het restauratieproces en een hoge klanttevredenheid.

 

Restauratie (rijks of gemeentelijke) monumenten

Als een gebouw is aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument, betekent dit, dat het betreffende gebouw goed en volgens de richtlijnen die daarvoor gelden, onderhouden dient te worden. Dit is belangrijk, omdat alleen met goed onderhoud, de historische waarde en uitstraling ook voor de toekomst behouden blijft.  Wordt een monument helemaal niet onderhouden, of technisch niet goed onderhouden,  dan zal de waarde van het gebouw snel dalen en gaan historische elementen mogelijk verloren. Eigenlijk hoef je nooit echt te restaureren, wanneer stelselmatig goed onderhoud gepleegd wordt. Maar het is nu eenmaal zo dat regelmatig gebouwen wachten op een nieuwe bestemming of door verandering van "de markt" een nieuwe functie moeten krijgen. Dan is herbestemming en restauratie noodzakelijk. 

Ik mocht 10 tallen rijks en gemeentelijke monumenten restauraren in Amsterdam; Haarlem; Moddergat; Velsen-zuid en Venlo en Tegelen. Een van de mooiste voorbeelden vind ik zelf nog altijd het "Kranenbreukershuis"te Tegelen. Voor dit rijksmonument mocht ik het restauratieplan en herbestemmingsplan ontwerpen. De omgevingsvergunningen werden door mij aangevraagd, alsmede de aanbesteding. Tijdens de restauratie was ik drie dagen per week op het werk en kon zo elk moment inspelen op vonsten en vragen. 

 

HET BELANG VAN EEN PROFESSIONEEL ADVIES EN BOUWBEGELEIDING

Zeker bij het herstellen van monumenten, is het erg belangrijk dat er een gespecialiseerd bouwkundige in de arm wordt genomen, die met gevoel voor de historie, en met de juiste materialenkennis u adviseert. De juiste keuze van materialen en goede detaileringen kunnen het verschil maken: Minder onderhoud op termijn en ook voor de langere termijn een waardevast object.  

 

 

bottom of page